Lenovo ThinkAgile MX

Microsoft-baseret SDI/HCI-løsning

Lenovo ThinkAgile MX

Lenovo ThinkAgile MX

Med de stærkt stigende datamængder stiger også behovet for højlokal server- og storageperformance.

Lenovo ThinkAgile MX giver mulighed for at processere data lige dér, hvor de dannes, og det giver flere fordele hvad angår administration, sikkerhed og forretningsudvikling.

Lenovo ThinkAgile MX leveres som en færdig løsning, hvor hardware allerede er konfigureret/certificeret til den specifikke løsning og kan leveres med Microsoft Azure software præinstalleret.

Løsningen giver frihed til at vælge mellem lokal behandling af data og løsninger i cloud. I bliver ikke låst fast men får tværtimod det bedste af to verdener, hvor det hele er administreret fra ét sted.

Samtidig er serverne baseret på standard server i flere forskellig form faktor. Serverne er kompakte, robuste og fleksible, så de kan monteres, installeres og drives hvor som helst: I afdelingskontorer, i butiksfilialer, ja, selv i produktionsmiljøer og usikrede omgivelser, hvor de udsættes for støv og vibrationer, så leverer de en høj ydelse uanset forholdene.

Læg dertil enkel administration og muligheden for at skalere, så tegner der sig et billede af en god investering: En hyper konvergeret/SDI/HCI-løsning med lokalpower og muligheden for at udnytte cloud til at flytte forretningen og udnytte nye muligheder.

Med Lenovo ThinkAgile MX får I gavn af et tæt samarbejde mellem Lenovo og Microsoft. ThinkAgile består af markedsledende produkter fra Lenovo og Microsoft, der sammen tilbyder et stabilt og redundant miljø. Det giver størst mulig oppetid og sikkerhed for ubrudt forretningsdrift.

Samtidig får I det bedst tænkelige afsæt for en hyperkonvergeret/SDI/HCI-infrastruktur, hvor ressourcerne puljes, så I er mindre låst end i det traditionelle datacenter. Ved at lægge network, computer og storage på én platform bevarer I kontrollen og kan administrere hele infrastrukturen fra ét centralt sted.

ThinkAgile MX-løsningen er testet og med fuld support fra Lenovo og Microsoft. Fremtidige firmwareopgraderinger er testet og verificeret, inden de lægges på løsningen, så den kontinuerlige drift er sikret optimalt. Vi holder hånden under hele løsningen for at garantere stabilitet og størst mulig manøvrefrihed i fremtiden.

Accelerér jeres forretning

Med eksplosivt stigende datamængder har flere og flere valgt hyperkonvergeret/SDI/HCI-infrastruktur. Lenovo ThinkAgile MX-enheder og Certificerede Noder er SDI/HCI-byggeklodser bygget oven på Lenovo-certificeret hardware og Microsoft Azure HCI-software. Med Lenovos XClarity-plugin og Windows Admin Center-integration kan virksomheder implementere løsninger hurtigt og nemt, mens Azure-hybridtjenester gør det nemmere at udvide applikationer til skyen.

Hurtigere tid til værdi

I traditionel IT kræver en løsning tid og energi til design, test, implementeringog vedligeholdelse. Microsofts Azure HCI OS løser det med implementerings- og opdateringsfunktioner føjet til Windows AdminCenter og forbedringer til HCI-stakken. Lenovo har designet, testet og valideret ThinkAgile MX og leverer de AzureStack HCI-løsninger, som I har brug for. Nøglefærdige enheder samt HCI-noder som byggesten sikrer, at I hurtigt kan implementere en robust, højtydende HCI-løsning.

Modernisering og forenkling

Med implementerings-GUI indbygget i Windows Admin Center (WAC) og muligheden for at bruge de velkendte Windows Server- og Hyper-V-teknologier er AzureSDI/HCI en fantastisk løsning til alle, der vil modernisere aldrende infrastruktur, konsolidere workloads, reducere omkostningerne og opnå on-prem cloud-løsning. Lenovo xClarity management software integreres med WAC og giver en samlet, enkel administration på tværs af infrastruktur, virtuelle maskiner, software og hardware.

ThinkAgile MX findes i forskellige form faktorer, herunder også speciel edge og robust server variant.

Lad Arrow ECS hjælpe med at finde og designe den rigtige løsning.

Læs mere om de forskellige modeller her i detaljer:

ThinkAgileMX3330/3331 1U

ThinkAgileMX3530/3531 2U

ThinkAgileMX1020/1021 Edge

Kontakt os for mere information eller et skræddersyet tilbud på Lenovo ThinkAgile MX.